Nyheter – april 2021
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – september 2019

Nyheter

Ny information från kommunens Grannsamverkan Feb.2024 inns nu ute under informationbrev

Ny information från Grannsamverkan Dec. 2023 finns nu ute under informationbrev.

Ny information från Grannsamverkan okt. 2023 finns nu ute under informationbrev.

Ny mejladress till Frostfjärilen

Vi har frånn och med nu en ny mailadress till Föreninge. Den är: Frosfjarilen@gmail.com

Ny information från Grannsamverkan Apri 2023 finns nu ute under informationbrev.

Ny information från Grannsamverkan Feb 2023 finns nu ute under informationbrev.Här finns också information om trygghetsvandrare,anmälan om intresse finns.

Ny information från Grannsamverkan Dec t.2022 finns nu ute under informationbrev

Sommar information om Grannsamverkan finns nu under fliken Informationsbrev

Nyheter

Årsmöte 29/3

Hej på er Årsmötet kommer att ske den 29/3, klockan 18:30 i det Grå Huset vid dagiset citronfjärilen, nästa vecka kommer det att komma ut årsmötehandlningar. Väl mött Styrelsen

Sommarinformation om Grannsammverkan finns nu ute under informationbrev

Sommarbrev / Nyhetsbrev, sommaren 2021

Sommarbrev, sommaren 2021 BRANDFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Varje fastighetsägare är skyldig att uppfylla lagen om skydd mot olyckor ”SFS 2003:78”, som innebär att det finns, brandlarm, skälig utrustning samt förvaring av brandfarliga vätskor och sotning. Minimikrav är att alla fastigheter skall ha Brandvarnare, minst en på varje våningsplan, 6 kg Pulversläckare och Brandfilt. Översyn och test av Brandvarnare minst en gång om året

Information angåebde garagemålning finns nu under informationsbrev

Information om årsstämman 2021

Årsstämman som enligt våra stadgar skulle hållts under mars månad är tillsvidare inställd. Orsaken är de fortsatta restriktioner som gäller för covid-19 Pandemin Styrelsen tittar på vilka alternativa mötesformer som vi kan tillämpa, t. ex

Ny information från Grannsammverkan finns nu ute under informationbrev

Information från Styrelsen Dec 2020

Nyhetsbrev finns nu under fliken Informationbrev

Information från Styrelsen NOV.2020

Nyhetsbrev finns nu under fliken Informationsbrev.

Avstängning av vatten.

Hej Teab kommer att stänga av Värme och Varmvatten på Frostmätare och Tallmätarevägen för servicearbeten den 8/10 mellan 09.30-12.00

Ny information om Grannsamverkan finns nu under fliken informationbrev

Årsstämma 2020.

Under fliken Informationsbrev finns nu "Kallelse till Årsmöte 2020" MVH styrelsen

Bostadsinbrott ökar information från Grannsamverkan finns nu under fliken informationbrev

Ny information o Grannsamverkan finns nu under fliken Informationbrev

Sopning av is grus.

Hej Ändring: Firman som kommer och tar upp isgruset kommer redan på Söndag 26/4 ung kl 16.00 istället för den 27. Tänk på att flytta bilar från parkeringarna så att gruset kan sopas frm även här.

Inställd Årsstämma på grund av coronaviruset

Årstämman inställd pågrund av coronaviruset,Styrelsen återkommer när stämman kan hållas.Obs spara erhållet underlag till kommandeårsstämma

Ny information om Grannsamverkan finns nu under fliken Informationsbrev.

Information från styrelsen 20200127

Nyhetsbrev finns nu under Informationsbrev.

Information från styrelsen Dec 2019

Nyhetsbrev finns nu under Informationsbrev.

Ny information om Grannsamverkan finns nu under fliken Informationsbrev.

Samfällighetsregler.

Uppdaterad utgåva med ändringar godkända på årsmötet 2019.Utgåva 3 gäller nu

Information från styrelsen Sept 2019

Nyhetsbrev finns nu under Informationsbrev.

Information från styrelsen Aug 2019

Nyhetsbrev finns nu under Informationsbrev.

Information om Gransamverkan inför semester.

Information från Polisen angående bedrägerier

Du kan läsa Nyhetsbreven när du är inloggad.

Information från Styrelsen maj 2019

Du kan läsa Nyhetsbreven under fliken informationbrev när du är inloggad.

Byte av lampor på internvägar och garage Etapp 1 och internvägar i Etapp 2.

Genom byte till LED lampor i Etapp 1 har vi nu gått ner i elförbruking på intergator och garage från 3075 W till 870W. En besparing med 2215 W. Dessutom fått bort de gamla kvicksilelamporna bra ur miljö synpunkt

ComHem gör service på nätet!

SMS från ComHem "Tisdag den 26 mars kl 08. 00-12. 00 gör vi ett underhållsarbete i vårt nät

Nytt information från styrelsemöte i februari 2019

Senaste informationsbrev från Grannsamverkan

Ny samordnare för snöröjning i etapp 1

Göran Leon är den nye kontaktpersonen för snöröjning, hans kontaktuppgifter ser du under "övriga funktionärer" på hemsidan, när du är inloggad.

Nytt informationsbrev från Styrelsen finns under "Informationsbrev"

Du kan läsa Nyhetsbreven när du är inloggad.

Hitta på hemsidan

För att hitta all information måste du vara inloggad som medlem. Om du funderar över något så mejla oss på info@frostfjärilen.se
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.