Nyheter – april 2021
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – september 2019

Sommarbrev / Nyhetsbrev, sommaren 2021

Publicerad torsdag 8 jul 2021, 11:11

Sommarbrev, sommaren 2021

BRANDFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Varje fastighetsägare är skyldig att uppfylla lagen om skydd mot olyckor ”SFS 2003:78”, som innebär att det finns, brandlarm, skälig utrustning samt förvaring av brandfarliga vätskor och sotning. Minimikrav är att alla fastigheter skall ha Brandvarnare, minst en på varje våningsplan, 6 kg Pulversläckare och Brandfilt. Översyn och test av Brandvarnare minst en gång om året. Pulversläckaren skall kontrolleras regelbundet, att tryckmätaren är grön samt vändas varje halvår. Vi rekommenderar att alla läser igenom ”MSB” prospekten som finns i Er huspärm. Det åligger varje fastighetsägare att se till att det blir sotat/ rengjort i imkanaler/köksfläkt med rätt intervall.

OBS! Inför grillsäsongen - Vidta försiktighetsåtgärder såväl före, under som efter grillningen.

GRANNSAMVERKAN -förebyggande åtgärder mot inbrott

Det sker fler bostadsinbrott på vardagar än veckoslut och det är vanligare att inbrotten äger rum på dagtid än nattetid. Tjuven väljer tider då ingen finns hemma, så semestertider och lov är utsatta perioder. De mer avancerade tjuvarna håller koll på sociala medier för att hitta meddelande om resor. Den viktigaste åtgärden, att förhindra inbrott är en bra fungerande grannsamverkan. Det räcker inte att bara sätta upp skyltar i området, det gäller att vi alla är vaksamma. Man skall direkt konfrontera någon okänd som är på granntomten. ”Hej min granne är på semester vem är du”? Våga vara lite jobbig, den som har oskyldigt uppsåt kommer snabbt att kunna förklara sig. Det är viktigt att vi rör oss i området och ej skyltar med att ingen är hemma. Hjälp grannen med att klippa gräsmattan, lås brevlåda och be grannen tömma ofta, sopkärl flyttas efter tömning, timer på ljus och radio, inga datorer etc synliga utifrån. Larm och synliga kameror och lampor med rörelsevakt är också åtgärder, som har en avskräckande effekt. Klipp häckar, buskar och träd, så att tjuven int3 kan arbeta fritt därbakom. Ställ in stegar och verktyg som kan vara till hjälp för tjuven.

MÅLNINGEN AV GARAGE PÅ OMRÅDET

Nästan alla har kommit igång med målningen, av dom gemensamma garagen på området. Viktigt att allt slutförs innan 30/8. Ny färg har kommit, skulle det ta slut kontakta din städledare omgående.

PARKERING

Det är förbjudet att parkera på våra interngator i området, det står i våra stadgar, samt att det har med lagar och förordningar att göra, alla fastigheter har tillgång till 1 garage och 1 parkering ute på området. Vi jobbar även med att få till avtalet med Securitas, ang parkeringssituationen på området, mer info kommer.

STÄDOMRÅDE / STÄDLOTTER

Varje hushåll har ansvar för ett område som ska hållas ordning och snyggt hela året runt, förslag är att gå ut var fjärde vecka för att hålla koll, tex V 29, V 33, V 37 forts….Viktigt att man även kollar av lekplatserna så dom är fria från ogräs och skräp.

FACEBOOK

Vi från styrelsen vill påminna er alla att den officiella kontaktytan med styrelsen inte är facebook sidan, utan det är mejladressen: info@frostfjarilen.se alternativ att ringa styrelsen, kontaktuppgifter finns på hemsidan.Vi önskar er alla en trevlig sommar !

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.